© 2014 GTV Maasland Stein - Ontwerp: Peggy Wessel Design
28 maart 2014 - Uitnodiging ledenvergadering   Aan alle leden vanaf 12 jaar Bij deze worden jullie van harte uitgenodigd om de jaarvergadering over het jaar 2014 bij te wonen. Deze zal plaats vinden op dinsdag 15 april 2014 om 19.30 uur. De locatie is sporthal Merode, boven in de oude kantine. Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2013 3. Financieel verslag 2013 4. Verkiezing kascontrolecommissie 2014 5. Kennismaking nieuw bestuur. 6. Vaststellen contributie 2014/2015 7. Mededelingen 8. Rondvraag. Wij hopen op een goede opkomst. Dit is ook voor u de mogelijkheid om dingen bespreekbaar te maken en zo een goed beleid voor de toekomst te kunnen vastleggen. Met vriendelijke groeten Het Bestuur
Home Nieuws Lestijden Lid worden Kalender Media Selectie Reglement Contact T urn(st)er van de maand